TEENFILMFEST.CZ - mezinárodní filmový festival tvorby dětí a mládeže
TEENFILMFEST.CZ - Prague International Children and Youth Film Festival

1st Annual Prague International Children and Youth Film Festival will take place in the centre of Prague in cinema SVETOZOR (adr.: Vodickova 41, Prague 1, Czech Republic) on November 2nd and 3rd, 2019. There will be screened films made by children and youth from all over the world from 8 to 21 years of age.

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2019 se uskuteční v kině Světozor v centru Prahy (Vodičkova 41, Praha 1) první ročník, na kterém poběží filmy vytvořené dětmi a mládeží z celého světa a České republiky ve věku 8 až 21 let.

The competition is divided into 5 categories:

 1. fiction
 2. documentary
 3. animation
 4. experimental
 5. other (music videos, commercials, etc.)

and further 3 subcategories according to directors´ age:

 1. 8 - 12 years
 2. 13 - 16 years
 3. 17 - 21 years

Soutěžit se bude v 5 kategoriích:

 1. hraný film
 2. dokument
 3. animace
 4. experimentální tvorba
 5. ostatní (music video, reklama apod.)

a 3 podkategoriích podle věku tvůrců:

 1. 8 - 12 let
 2. 13 - 16 let
 3. 17 - 21 let

The selection and award winning films will be decided by a jury of professionals from film and media. Festival program will be supplemented by two premieres of feature teen films made by adult filmmakers, workshops, celebrity autograph signings, discussions with guests, etc.

O výběru a ocenění filmů bude rozhodovat porota složená ze známých osobností. Doplněním festivalu budou dvě premiéry celovečerních filmů profesionálních filmařů pro mládež, workshopy, autogramiády se známými osobnostmi, besedy s hosty atd.

It is currently possible to submit films until 25 min. using the form (if you have a longer film, send us e-mail). 1st entry deadline is July 1st, 2019 and 2nd deadline to September 15th, 2019 (the selection will be over the time more competitive). All beginning film fans and filmmakers are welcome to sign up, our festival is not a specialized student festival.

Aktuálně je možno přihlásit film pomocí formuláře, maximální délka jednoho videa je 25 min. (máte-li metráž delší, napište nám). 1. termín přihlášek je do 1. 7. 2019, 2. závěrečný termín do 15. 9. 2019 (zde bude výběr selektivnější). Přihlásit se mohou všichni začínající filmoví nadšenci, nejde o specializovaný festival studentských filmů.

Festival director is Zuzana Drazilova, producer of known projects „Children of Stalinism“, „Lost Neighbours“ etc.,  teacher at Czech film schools, she graduated at FAMU in 1996 and distributor of fiction films as „Cider House Rules“, „Antonia´s Line“, „Character“, „Central Station“, „Run Lola Run“ etc. (more of them were Oscar winning films ).

Ředitelkou festivalu je Zuzana Dražilová, producentka známých projektů „Děti 50. let“, „Zmizelí sousedé“ atd., absolventka FAMU (1996), pedagožka na filmových školách a distributorka zahraničních hraných filmů oceněných významnými světovými cenami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   © Copyright TEENFILMFEST.CZ - mezinárodní filmový festival tvorby dětí a mládeže