TEENFILMFEST.CZ
 

Historie festivalu

Myšlenka na založení festivalu mne napadla již před několika lety při tvorbě dokumentů z cyklu „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů“, které jsem produkovala. Tyto dokumenty jsme po jejich dokončení přihlašovali na začínající specializované festivaly v zahraničí, které se zaměřovali pouze na filmy vyrobené dětmi a mládeží. A zde vznikla myšlenka zorganizovat takový festival i v Čechách, v Praze …

Uběhlo pár let a festival je tady!

Zuzana Dražilová, zakladatelka a ředitelka festivalu

Vize festivalu

V letošním prvním roce se soustřeďujeme na výběr především filmů vyrobených mládeží z celého světa, které uspěly na zahraničních festivalech. Tyto filmy mladých zahraničních tvůrců, které mohly vzniknout i před více lety, ale jsou výborné, budou tvořit minimálně 80 % festivalového programu. Jde nám o to představit české mládeži úspěšné filmy, které vyrobili jejich vrstevníci v různých zemích světa. Snažíme se sestavit festivalový program z filmů pocházejících z Kanady, USA, Jižní Ameriky, evropských zemí, Pákistán až po díla vyrobená v Asii. Mladé začínající české filmaře chceme těmito filmy inspirovat. Zároveň si přejeme ukázat výběr filmů, které natočili začínající čeští filmaři. Na velkém filmovém plátně chceme ukázat filmy, které se běžně v kině nepromítají a jejich tvůrci je mají uloženy buď jen ve svých počítačích anebo je umísťují na různé sociální sítě…

Díky spolupráci se zahraničními festivaly chceme propojit české malé a mladé začínající filmaře se zahraničními. Prostřednictvím kontaktů se zahraničními festivaly a našimi partnerskými festivaly stejného typu si přejeme, aby se filmy českých teenagerů také promítaly na velkých plátnech (těchto festivalů) v nejrůznějších částech světa.

Součástí festivalu je i prezentace projektu „Okno do světa“. Jde o filmové workshopy, které organizujeme prvním rokem pro děti z dětských domovů. Rádi bychom na festivalu prezentovali filmy nebo alespoň ukázky z filmů vzniklých v rámci tomto projektu.

Další důležitou součástí festivalu jsou autogramiády a rozhovory se známými osobnostmi (v letošním prvním roce především členy poroty) a různé workshopy pro začínající české tvůrce.

V dalších letech chceme mít program více časově aktuální (tj. ukázat filmy vyrobené hlavně v posledním roce). Přejeme si pozvat více zahraničních hostů a více představit mladé začínající evropské tvůrce. Chceme intenzivně spolupracovat s podobnými festivaly v okolních zemích Evropy.

 
 

Hlavní partner

Praha

Partneři

Praha 1 NET4GA Starbucks ČEPS Dermacol Ambrozia Dismanův rozhlasový˝ dětský soubor

Mediální partneři

Rádio Junior Flowee Superposter

Dále podpořili

Pepsi Ovocný světozor Deloitte T-Shirts4u o2 Bombus Pompo Sprinterstudio Plakátov JCDecaux