TEENFILMFEST.CZ
 

Pravidla festivalu TEENFILMFEST.CZ

TEENFILMFEST.CZ je mezinárodní festival filmů z celého světa, včetně českých, natočených a vyrobených dětmi a mládeží ve věku 8 - 21 let. První ročník festivalu se koná 14. a 15. prosince 2019 v kině Světozor v centru Prahy (Vodičkova 41, Praha 1).

ORGANIZÁTOR

Obecně prospěšná společnost ADONAI for People, o.p.s. Kodicilova 258, 108 00 Praha 10, IČ: 02659506 ve spolupráci se SUNFILMS s.r.o., Havelská 3/511, 110 00 Praha 1, IČ: 26437538.

HLAVNÍ CÍLE FESTIVALU

Cílem festivalu je podpořit kreativitu, mediální gramotnost, diváckou kulturu, rozvoj estetiky a vkusu i sociální a morální vnímánísoučasné mládeže. Jde nám nejen o zábavu, ale i o výchovu a alternativní vzdělávání. České mládeži promítneme filmy, které vyrobili jejich vrstevníci v různých částech světa a které ještě neměla možnost vidět, a zároveň si přejeme ukázat výběr filmů, které natočili začínající mladí čeští filmaři. Hlavní cílovou skupinou jsou pro nás děti a mládež ve věku 12 - 17 let, bez ohledu na pohlaví, vzdělání, sociální status a finanční situaci rodin, ze kterých pocházejí. Festival se také bude věnovat různým způsobem handicapované mládeži. Při výběru promítaných filmů se zaměříme na základní lidské pozitivní hodnoty, společenská a křesťanská témata, umění a rozdílné kultury, chceme ukázat pravdivý život současných dětí a mládeže a rozšířit jejich povědomí o okolním světě.

PŘIHLÁŠENÍ

Režiséry filmů musí být děti a mládež ve věku 8 - 21 let. Pokud na filmu spolupracovali dospělí (členové rodin dětí, učitelé, lektoři kroužků apod.), popište prosím způsob spolupráce dospělých (supervize, kamera apod.) v kolonce přihlášky „další informace“.Přihlásit se mohou všichni začínající filmoví nadšenci, nejde o specializovaný festival filmů studentů filmových škol.Filmy zrežírované a vyprodukované studenty z filmových škol poběží ve speciální sekci filmových škol.

Termíny uzávěrek:

  • Uzávěrka 1. kola přihlášek: 1. října 2019
  • Uzávěrka 2. kola přihlášek: 1. listopadu 2019
  • Uzávěrka posledních přihlášek: 23. listopadu 2019

Kategorie: hraná tvorba, dokumenty, animace, experimentální, ostatní (hudební klipy, reklamy, znělky, počítačová grafika atd.).

Podkategorie podle věku tvůrců: a) 8 - 12, b) 13 - 16 a c) 17 - 21 let.

Délka: Maximální délka jednoho videa je 25 min., jakákoliv kratší metráž je pro nás přijatelná. Máte-li video delší než 25 minut, napište nám a pokusíme se najít řešení ohledně projekce Vašeho filmu na festivalu.

Formáty filmů: Pro festivalové projekce jsou pro nás přijatelné nekomprimované digitální formáty, které by měly být zaslány on-line do 25. listopadu 2019. Těmito formáty jsou: nešifrované DCP, MOV, MP4,Quicktime H 264 HD a DVD. Pro zašifrované formáty DCP festival požaduje KDM. Pro výběr je možné film zaslat v komprimované podobě.

Podtitulky: Filmy budou promítány v češtině s anglickými podtitulky nebo simultánním překladem. Filmy by měly být pro projekci na festivalu opatřeny anglickými podtitulky, není to ale podmínka přijetí filmu.

Účastnický poplatek a poplatek za promítání filmů jsou nulové. Každý film musí být přihlášen odděleně. Ve formuláři prosím jasně popište, bude-li film promítán v české nebo mezinárodní premiéře, české filmy budou soutěžit se zahraničními. Rok výroby není při prvním ročníku rozhodující.

Přihlášku mohou prostřednictvím elektronického formuláře podat režiséři, další členové štábu, producenti, distributoři, rodiče a učitelé mladých autorů nebo další jejich oprávnění zástupci a organizace. Ve formuláři nám jasně popište, kdo film přihlašuje.

Ostatní průvodní materiály k filmu: fotografie z filmu a režiséra (více fotografií vítáme), stručná bio a filmografie režiséra, stručná synopse v angličtině (synopse v češtině se vkládá přímo do formuláře přihlášky), další důležité informace o filmu a plakát k filmu (obojí nepovinné). Máte-li dialogovou listinu (tj. přepis mluvené řeči ve filmu), pošlete nám ji. Všechny tyto materiály zašlete na e-mail: abc@teenfilmfest.cz.

Festival přijímá přihlášky prostřednictvím elektronického přihlášení. Dáváme přednost zaslání filmů a materiálů online. Budete-li materiály zasílat poštou, přiložte prosím následující: dvě kopie filmu v digitální podobě s anglickými podtitulky (jedna pro výběr a jedna pro projekci) a CD obsahující synopsi filmu v angličtině, fotky k filmu a režiséra, bio a filmografii režiséra, další informace k filmu a plakát filmu (obojí nepovinné).

Přihlašovatelé musí mít zajištěna veškerá autorská, promítací a další práva související s výrobou a distribucí filmu, což je na jejich plnou odpovědnost.

SOUTĚŽ

V každé z pěti kategorií (hraný, dokument, animovaný, experimentální a ostatní) budou uděleny 3 ceny- každá podle věkových podkategorií režisérů (8 - 12, 13 - 16, 17 - 21 let). Dále budou uděleny ceny za: Nejlepší mezinárodní film, Nejlepší český film, Výjimečný nápad/přínos, Nejlepší školní film a Cena diváků. Vítězové obdrží certifikát a věcné ceny.

Komise složená z odborníků rozhodne o výběru filmů. Film, který nebude přijat do soutěže, může být promítán i jako mimosoutěžní. Členové poroty nemohou zveřejňovat jakékoliv informace do doby oficiálního vyhlášení rozhodnutí poroty.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Festival bude doplněn dvěma českými premiérami filmů pro dospívající mládež vyrobených zahraničními profesionálními filmaři, workshopy, autogramiádami známých osobností, debatami s hosty festivalu, prezentací účastníků projektu “Okno do světa” z dětských domovů atd. Aktuální informace o doprovodných programech sledujte na našem webu, budou průběžně zveřejňovány.

DOPRAVA A KORESPONDENCE

Na poštovních zásilkách by mělo být jasně napsáno: „pouze pro kulturní účely, balík nemá žádnou komerční hodnotu“. Maximální uvedená hodnota balíku by měla být 10 Euro.

Veškerou korespondenci adresujte na:

ADONAI for People o.p.s. - TEENFILMFEST.CZ
Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 Malešice
Tel: + 420 603822181, + 420 775783777
e-mail: abc@teenfilmfest.cz, web: www.teenfilmfest.cz

Pokud to nebude domluveno jinak, náklady spojené s dopravou filmů, náhledových verzí filmů, propagačních materiálů apod. a s dopravou souvisejícího pojištění z místa přihlašovatele do Prahy budou hrazeny účastníkem. Náklady spojené s dopravou filmů z Prahy do místa přihlašovatele atd. a s ní souvisejícího pojištění budou hrazeny organizátorem.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Organizátoři budou zvát na festival, který se uskuteční 2. a 3. listopadu 2019, hosty a autory, jejichž filmy budou na festivalu promítány. Nemůže jim ale zaručit, že jim bude schopen hradit náklady na dopravu na festival a ubytování.

Pořadatel se zavazuje promítat přihlášené filmy pouze v rámci festivalu. Přihlášený účastník podáním přihlášky souhlasí s bezplatným užitím zaslaných fotografií, bio a filmografie režiséra, částí a ukázek filmů apod. na jakékoliv televizi v ČR, internetu apod., což bude nedílnou součástí propagace festivalu. Ukázky filmů by neměly přesáhnout 2 minuty.

Organizátoři si vyhrazují právo vybrat jen ty filmy, které považují pro festival za vhodné, a také mají právo uskutečnit změny ve festivalovém programu.

Autoři vybraných filmů mají právo užít jméno a logo festivalu v propagačních materiálech k filmu i ve svých osobních materiálech.

Společnost ADONAI for People o.p.s., která festival pořádá, považuje ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů za velmi důležité. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s platnými právními předpisy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený pro účely zpracování vašich osobních údajů festivalem. V ostatních případech máte právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů, rovněž máte právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo přenositelnosti. Pro případ odvolání souhlasu, podání námitky nebo využití některého ze zmíněných práv nás prosím kontaktujte na e-mail: abc@teenfilmfest.cz.

Podáním elektronické přihlášky vyjadřují účastníci svůj souhlas s pravidly festivalu a zavazují se dodržovat jejich ustanovení.

 
 

Hlavní partner

Praha

Partneři

Praha 1 NET4GA Starbucks ČEPS Dermacol Ambrozia Dismanův rozhlasový˝ dětský soubor

Mediální partneři

Rádio Junior Flowee Superposter

Dále podpořili

Pepsi Ovocný světozor Deloitte T-Shirts4u o2 Bombus Pompo Sprinterstudio Plakátov JCDecaux